За системния метод

Системният метод е съвременен психотерапевтичен метод, който помага на семействата, двойките и индивидите да се справят със своите лични кризи или кризи във взаимоотношенията, както и да се преборят с редица психични и психосоматични заболявания, трудно лечими от традиционната медицина.

Уменията на системния терапевт ви показват как да подредите живота си така, че да не носите повече в себе си следите на „майчиния“ или „бащин“ маниер на мислене и поведение, който пречи да функционирате адекватно и успешно в живота. Системната психотерапия разкрива по какъв начин симптомите на вашето влошено здравословно състояние, физическо или психическо, са свързани с това, което ви се е случило във вашето семейство. Така ви помага да преработите травмите си, така че те да нямат „власт“ над вас и живота ви. В разбиращ и уважителен професионален диалог можете да преживеете болката, която ви съпъства, да разберете какво се случва с вас в средата, в която живеете, да откриете конкретни начини как да се справите с неща, които повече не искате в живота си или да откриете тези, които искате.

window_baita_window_grilles_214587

Системното консултиране и психотерапия разкрива пред вас нов подход за изграждане на качествени и успешни връзки с децата си, с партньора си, с приятелите си, дава ви шанса да се справите с тежки житейски ситуации, проблеми и душевни състояния от различен характер.

Системната терапия е метод, който ви помага да разберете себе си и детето си, по начин, който води до промяна на ситуацията и невъзвратимо „отнемане“ на симптомите в поведението на детето, като например агресия, хиперактивност, опозиционно поведение.

Системният метод на консултиране помага на личността да опознае себе си и да работи върху своето самоусъвършенстване, разкрива на личността пътя по който да се справи успешно със страховете, с тревожността, с депресията, с паническите атаки, със зависимостите, така че да се включи успешно в социалната среда.

С този метод може да се работи както индивидуално, така и със членове на семейството, с партньорската двойка в зависимост от спецификата на заявения проблем и преценката на системния терапевт. Системната семейна психотерапия е процес между две страни, който дава друга гледна точка на случващото се, помага да се достигне до нови идеи, да се предприемат действия за промяна на ситуацията. Продължителността на работа зависи от тежестта на проблема и индивидуалния ход на консултативния процес или психотерапевтична работа.

Резултатите са стабилни и с доказан ефект в световен мащаб, особено в проблематики като депресии, тревожни разстройства, включително панически атаки, обсесивно-компулсивни разстройства, социална тревожност, зависимости от всякакъв характер, хранителни разстройства, проблеми във взаимоотношенията родители-деца, трудности в създаването и поддържането на връзки, брачни проблеми и проблеми между партньорите.