• разлика психолог и психотерапевт

  Разлика психолог и психотерапевт

  Въведение За неспециалистите в областта, понятията психотерапевт и психолог могат да бъдат объркващи. Тук ще разгледаме основните разлики между психотерапевт и психолог и какво представлява всяка от тях, за да ви помогнем да изберете правилния специалист според вашите нужди. Психолог: Образование и роли Образование на психолога Психологията е университетска специалност, която води до придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен. Психолозите изучават човешкото поведение и психичните процеси, провеждат изследвания и прилагат различни техники за диагностика и оценка на психическото състояние. Роли и задачи на психолога Психолозите работят в различни сфери, като образование, здравеопазване, бизнес и спорт. Те могат да провеждат психологически тестове, да предоставят консултации и да помагат при справяне…

 • булимия

  Булимия невроза симптоми и рискове

  Въведение Признаци на булимия Знаците, сочещи развитието на булимия, могат да бъдат физически, психологически или поведенчески. Най-често те се проявяват в комбинация. Физически симптоми на булимия Психологически симптоми на булимия Поведенчески симптоми на булимия Здравни рискове, свързани с булимията Психично здраве при булимия Най-тежките и сериозни последствия обаче са върху психичното здраве на човека, проявяващи се в огромна гама от проблематика като занижена себеоценка, обърканост, тревожност, автоагресия, невъзможност за социализация или пълноценен живот, до суицидни мисли или опити за самоубийство. Хората, страдащи от булимия, могат да бъдат въвлечени в коварни „омагьосани кръгове” на хранене и компенсаторни поведения, които да нарушат техните способности за ясно мислене и вземане на решения. Възстановяване…

 • брачно консултиране

  Брачен консултант: защо да посетим

  Брачен консултант е специалист, който се занимава с подпомагането на двойки да разрешат конфликти, да подобрят комуникацията и да укрепят взаимоотношенията си. Тази професия е изключително важна за поддържането на здрави и щастливи бракове, като предлага подкрепа и насоки в трудни моменти. Какво представлява брачният консултант? Брачният консултант е обучен професионалист, който работи с двойки, за да им помогне да се справят с проблеми във взаимоотношенията си. Това може да включва терапевти с различни специализации, като психолози, социални работници и съветници по семейни въпроси. Основната цел на брачния консултант е да предостави неутрална и подкрепяща среда, в която партньорите могат да обсъждат своите проблеми и да намират решения. С какво…

 • страх от провал

  Страх от провал: Как да го преодолеем

  Страхът от провал е естествено усещане, което може да засегне всеки от нас в различни моменти от живота ни. Той може да се прояви както в професионален, така и в личен контекст и често води до чувство на тревожност и несигурност. Разбирането на този страх и научаването на техники за справяне с него може да ни помогне да водим по-пълноценен и успешен живот. Какво представлява страхът от провал? Страхът от провал е психологическо състояние, при което индивидът изпитва интензивен страх от неспособността да постигне определени цели или да отговори на очакванията, които са поставени пред него. Този страх може да доведе до избягване на нови предизвикателства, занижена мотивация и дори…

 • ниско самочувствие

  Ниско самочувствие: теории

  Ниското самочувствие е широко разпространено състояние, което може да засегне всеки аспект от живота на индивида. От психологическа гледна точка, ниското самочувствие се характеризира с негативно възприемане на собствената личност, съмнение в способностите и ниска самооценка. Разбирането на това състояние и начините за справяне с него изисква познаване на някои основни психологически теории и подходи. Ниско самочувствие: психологически теории Теорията за самооценката на Розенберг Морис Розенберг, един от водещите изследователи в областта на себеоценка, предлага концепция, която разглежда самочувствието като отношение на индивида към себе си. В своята работа Розенберг разработва Скалата на себеоценка на Розенберг, която е един от най-използваните инструменти за измерване на самочувствието. Според него ниското самочувствие…

 • страх от провал

  Страх от провал в работна среда

  Страх от провал, известен още като „performance anxiety“, представлява прекомерно притеснение и страх от неспособността да се справим с поставените задачи или да удовлетворим очакванията в работна среда. Този вид тревожност може значително да повлияе на работоспособността и удовлетвореността от труда. Признаци на страх от провал Симптомите на страха от провал могат да включват: Причини за страх от провал Страхът от провал може да бъде предизвикан от различни фактори като: Как да преодолеем страха от провал Ето няколко стратегии за справяне със страха от провал в работна среда: 2. Развитие на креативни умения за решаване на проблемиКогато се сблъскате с ограничени ресурси, насочете се към развитието на креативни умения за…

 • семейна терапия

  Семейно консултиране

  Семейно консултиране: Какво представлява и как може да помогне Семейното консултиране е процес, който разглежда семейството не като прост сбор от индивиди, а като устойчива структура със свои специфични правила на взаимодействие и отношения между отделните членове. Всяко семейство е организъм, който диша и живее по свой уникален начин. По пътя на развитието му съвсем естествено се появяват неразбирателства, конфликти и блокажи. Защо е важно семейното консултиране? Тези проблеми могат да поставят на карта емоционалното благополучие и психическото здраве на някого или на всички членове на семейството, бъдещето на брачната двойка или на децата. Основната цел на семейното консултиране и терапия е да партнира на семейството за справяне с блокажите.…

 • Дистимия: симптоми и справяне

  Въведение в високофункциониращата депресия Хрумвало ли ви е, че може да има хора, които функционират успешно, изглеждат справящи се, имат добра работа, приятели, краткосрочни и дългосрочни планове, усмихват се и всъщност имат депресия? Общоприетата представа за депресията не включва едно от лицата ѝ, т.нар. високофункционираща депресия или още дистимия. Дистимия: Симптоми и признаци Скрита тъга и неудовлетвореност За съжаление, все повече хора страдат от тази разновидност на депресията, криейки това състояние на тъга и неудовлетвореност от живота си и от другите, и от себе си самите. Хората, страдащи от дистимия, не се водят като статистика, защото рядко търсят помощ по предназначение. Те като че ли са привикнали и примирили с…

 • Личностна и ситуационна тревожност

  Ако ви вълнува темата за тревожността и искате да бъдете информирани, е добре да знаете каква е разликата между личностна и ситуационна тревожност. Личностната тревожност е особеност на функционирането на човека придобита с времето, а ситуационната тревожност е предизвикана от определени обстоятелства, тук и сега. С понятието личностна тревожност специалистите обозначават онова състояние на човека, което се характеризира с повишена склонност към преживяване на опасения и безпокойство. Тези преживявания обикновено имат отрицателна емоционална окраска. Влиянието им върху психическото и физическото здраве на индивида е с най-различни проявления и лица. Тревожността като свойство на личността е относително устойчивата склонност на даден човек да се тревожи, да бъде напрегнат. Човек с личностна тревожност…

 • системна терапия

  Системна терапия: как помага

  Системна терапия: въведение Системна терапия разглежда психическия дискомфорт като резултат от дисбаланс в системите, в които индивидът живее или е живял, включително значимите взаимоотношения като двойката и семейството. Този дисбаланс поражда емоционално напрежение, което може да доведе до страдания. Причини за психическия дискомфорт в контекста на системната терапия Дисфункционални взаимоотношения Затрудненията или разстройствата във функционирането на индивида често са израз на психически конфликт, скрит в него, и произхождат от минали и/или настоящи дисфункционални взаимоотношения. Системна терапия помага да се идентифицират и преодолеят тези проблеми. Ролята на симптомите в системната терапия Системна терапия изповядва веруюто за „функцията на симптома“ в системата на отношения, в която е вкаран индивидът. Симптомите се разглеждат…

 • романтични отношения

  Романтични отношения: проблеми

  Въведение В романтични отношения ли сте, които са се променили? На какво се дължи охладняването на отношенията ни с партньора? Това е въпрос, на който хората имат различни обяснения. Широко разпространена е идеята, че с времето силният интерес, характерен за началото на връзката, започва да избледнява. Все по-често си намираме занимания, които не включват половинката, спираме да се интересуваме живо как е минал денят и не отчитаме промените в емоционалното им състояние. Романтични отношения: Естествени причини за охладняване Привикване и рутина Познатостта и близостта често водят със себе си неизбежното охладняване към обекта на нашата любов. С времето, рутината и привикването могат да направят дори най-вълнуващата връзка обикновена и монотонна.…

 • онлайн психотерапевт

  Онлайн консултиране с психотерапевт

  Въведение Онлайн консултиране: общуване с психотерапевт чрез платформи като Skype или Messenger. Същността на работа е същата като в терапевтичен кабинет, спазват се същите етични правила и професионални стандарти. Разликата е, че психотерапевтът и клиентът са лишени от онази част от информацията, която се получава чрез живата комуникация. Предимства на онлайн консултирането Достъпност Онлайн консултирането е препоръчително за хора, които нямат възможност или време за реален контакт с професионалист в областта на психичното здраве. Това включва: Анонимност и комфорт Този вид психологическа подкрепа е подходяща и за тези, които желаят да останат анонимни, притесняват се да признаят за съществуването на даден проблем или предпочитат комфорта на дома си пред кабинета…

 • добър психотерапевт

  Добър психотерапевт: защо да потърся?

  Добър психотерапевт: 19 причини да потърсите Лични затруднения и обърканост 1. Не знам какво искам, объркан съм Живеете ли в състояние на постоянна обърканост и несигурност относно желанията и целите си? Добър психотерапевт може да ви помогне да разберете себе си и да намерите посоката, която търсите. 2. Живея в постоянен стрес и тревожност Ако ежедневието ви е изпълнено със стрес и тревожност, добър психотерапевт може да ви предложи стратегии и техники за справяне с тези състояния. 3. С мен нещо не е както трябва Чувствате ли, че нещо във вас не е наред, но не можете да определите какво? Психотерапията с добър психотерапевт може да ви помогне да идентифицирате…

 • анорексия

  Анорексия нервоза: Симптоми, причини и лечение

  Въведение Анорексия нервоза не е въпрос на „избор” или определен начин на живот. Хората, страдащи от това „хранително разстройство”, имат проблеми с психиката, които ги карат да отдават прекалено голямо значение на външния вид като определящ себеоценката, себевъзприятието и оценката на другите за тях като личности. Причини за анорексия нервоза Причините за развитието на анорексия са строго индивидуални и включват: Симптоми на анорексия нервоза Физически симптоми Психологически симптоми Поведенчески симптоми Рискове от анорексия нервоза Анорексията може да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително: В най-тежките случаи анорексията може да доведе до летален край. Кога да потърсите помощ? Ако имате съмнения, че някой ваш близък страда от анорексия, е нужно да…

 • Булимия! Внимание!

  Да знаем по какви знаци да разпознаваме булимията, може да бъде от голяма полза за първата необходима крачка – да си дадем сметка, че има сериозен проблем, наречен хранителното разстройство. Всъщност хранителното разстройство е разстройство на самата личност, която има проблем с емоциите си и функционира като зависима от оценката на  външния свят.  Ако вие или някой, когото познавате, преживява някои или комбинация от симптоми от изброените по-долу, е жизнено важно да се потърси помощ и подкрепа възможно най-скоро, тъй като личността, независимо от своето желание, не може да се справи сама. Знаците, сочещи развитието на булимия, могат да бъдат физически, психологически или поведенчески. Най-често те се проявяват в комбинация.…

 • Тревожност: тест за тревожност

  Въведение Тревожността е състояние, което засяга милиони хора по света. Често е придружено от симптоми като интензивен страх, сърцебиене и учестено дишане. Ако често се чувствате тревожни или изпитвате панически атаки, този тест може да ви помогне да разберете нивото на вашата тревожност и да предприемете необходимите стъпки за подобряване на емоционалното си здраве. Тест за тревожност: Проверете вашите симптоми Отговорете с „да“ или „не“ на следните въпроси, за да определите дали изпитвате симптоми на тревожност: Резултати от теста

 • тревожност

  Безпокойство или тревожност

  Въведение В ежедневието си често използваме като синоними думите „притеснение”, „безпокойство”, „напрежение”, „тревожност”, но всъщност те описват различни състояния. Те всички са свързани със загриженост и дискомфорт, които някои от нас изпитват ежедневно и с различна интензивност и влошават психическото и физическо здраве. Разлики между безпокойство и тревожност Как да разберем дали страдаме от безпокойство или от тревожност? Ето няколко значими разлики между тези състояния: Мисловно vs. Телесно усещане Фокусираност Разсъждения vs. Фантазии Решаване на проблеми Интензивност Реална vs. Въображаема заплаха Контролируемост Продължителност Влияние върху живота Нормално vs. Сериозно състояние Кога да потърсите професионална помощ при тревожност? При наличие на тревожност е задължително да се предприемат действия за индивидуална психотерапевтична…

 • Паник атаки симптоми

  Въведение Паник атаките са внезапни епизоди на интензивен страх, съпътствани от остри физически реакции на тялото, при липса на истинска опасност или реална причина. Разпознаването на паник атаки симптоми е ключово за справянето с това състояние. Тези атаки могат да бъдат много плашещи, като човекът изпитва пълна загуба на контрол и мисли, че преживява сърдечен удар или дори че умира. Основни симптоми на паник атаки Паник атаките обикновено започват внезапно и неочаквано. Те могат да се появят по всяко време – докато шофирате, в магазина, по време на сън или на работа. Честотата им варира – от години до месеци, дни или дори ежедневно. Симптомите обикновено се появяват за минути…

 • депресия симптоми

  Симптоми на депресия

  Въведение Депресията е едно от най-мъчителните и трудни психични състояния, които могат да ни обземат, и никой не е застрахован от нея. В ежедневието си често използваме думите „депресиран съм”, за да опишем моментно или кратко обезсърчаване и тъга. Това обаче води до пренебрегване и недоразбиране на сериозността на реалната депресия, която може да инвалидизира човека, да снижи качеството му на живот или изцяло да обърка живота му. Какво е депресия? Депресията е състояние, което значително влияе на емоционалното, психическото и физическото състояние на човека. Ако за период от повече от две седмици се чувствате тъжен, обезсърчен или нещастен през по-голяма част от времето, или усещате загуба на интерес или…

 • страх себе си

  Беше ме страх да бъда себе си

  Това са размислите на един млад, 23 годишен младеж, с когото работих и който ме потърси напълно объркан от вътрешния си свят.  Публикувам това с неговото съгласие и при пълна конфиденциалност на личността му. Всъщност той ме помоли за това, след като приключихме съвместната ни работа, с желанието да достигне до повече млади хора като него, които се колебаят да потърсят професионална помощ. Това е послание към всички вас, които се чувствате така, както се чувствах аз преди… Не знаех  какво се случва с мен, знаех само че с всеки изминал ден губех връзка със себе си и това ме правеше още по-объркан. Социална тревожност… Бях се научил да живея…

 • разлика психолог и психотерапевт

  Разлики между психотерапевт, психолог, психиатър, консултант

  Въведение За неспециалистите понятията психотерапевт, психолог, психиатър и консултант могат да бъдат объркващи. Тук ще разгледаме основните разлики между тези професии и какво представлява всяка от тях. Психотерапия и консултиране Психотерапия Психотерапията използва различни модели за психологическа помощ чрез символни методи като професионална комуникация, упражнения, тестове и тренинги. Психотерапевтите работят както с клинично здрави личности, така и с хора, които имат психиатрични проблеми. Тяхното обучение включва теоретична и практическа подготовка, както и личен опит в ролята на клиент. Консултиране Консултирането се фокусира върху разрешаването на конкретни проблеми, като се дават съвети и информация. Консултантът може да бъде сравнен с учител, който помага на клиента да се справи със специфични предизвикателства.…

 • детска тревожност

  Тревожни разстройства в детска и юношеска възраст

  Децата и юношите не са застраховани от развитие на тревожни състояния, които ако не бъдат навреме разпознати могат да се превърнат в разстройста на функционирането на личността. Тази статия цели да ви информира родителите за тях, защото без знания човек не може да има представа с какво се сблъсква неговото дете. Селективен мутизъм Състояние при децата, при което те отказват да говорят в определени ситуации (например в училище или при лекаря). В ситуациите, в които не говорят, те могат да комуникират с жестове. Това състояние е обособено като отделно разстройство, но много специалисти го определят като рядък симптом на социалната фобия. Генерализирано тревожно разстройство Характеризира с неконтролируеми страхове, които могат…

 • детска тревожност

  Детска тревожност

  Детска тревожност: въведение Децата също страдат от тревожни състояния, както и възрастните. Тревожните разстройства са едни от най-често срещаните в детска възраст, а в много случаи тревожните разстройства при възрастните са се проявили първо в детството. Това прави вземането на адекватни и навременни мерки наложително. Разпознаване на тревожността при децата Трудности в разпознаването Често за родителите е трудно да разберат, че детето им е със завишена тревожност. Гамата от поведения, сигнализиращи за емоционални проблеми, е богата и разнообразна. В повечето случаи не може да се намери пряка връзка между поведението на детето и неговата тревожност, надминаваща значително рамките на нормата. Установяването на тази връзка и причините за нарушеното емоционално здраве…

 • семейно консултиране

  „Съветите“ на едно дете към неговите родители

  Не ме разглезвайте. Знам много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам. Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото. Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате. Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога. Не ми обещавайте, ако  не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам. Не се поддавайте на моите предизвикателства, когато искам настоятелно нещо. След това аз ще се опитам да…