Терапевтични услуги

Индивидуална системна терапия

Динамиката на съвременното ежедневие често води до това да забравяме или избягваме съществената нужда да спрем и да се погрижим със себе си, за собствения си емоционален живот.

Жизненоважен елемент на грижата за себе си е отделянето на фокусирано време и енергия за изследване и разбиране на нашите мисли и чувства. От това зависи поведението и изборите, които правим по пътя си. Сесията със системен терапевт е разговор, белязан от любопитство, уважение и разбиране, който помага на човека да разбере и пренареди вътрешния свят. Терапевтичната помощ със системни методи ви помага да се освободите от „емоционалната раница“ на миналото си, от невидимите нишки на белезите, които от „там и тогава“ носите със себе си несъзнателно „тук и сега“.

Можете да потърсите помощ както за справяне със сериозен проблем, така и ако се чувствате объркани и просто имате усещането, че нещо не е наред. Съвместната работа с терапевт помага да станете по-наясно с моделите в живота си и да въведете промени, в които ще се чувствате себе си, ще си дадете правото да бъдете щастливи.

Терапия на отношенията в двойката

Терапия на двойката звучи като нещо, от което бихте се заинтересували само ако имате проблем в отношенията. Всъщност това е изключително мощен инструмент, който може да попречи на проблема да се случи, когато двойката, изложена стрес, заживее заедно.

Тук се обсъждат въпроси, които могат твърде лесно да доведат партньорите до неразбиране или обвинение, ако ги обсъждат сами. Когато чувстваме, че не сме били чути е по-малко вероятно да искаме да чуем на свой ред. В сесията всеки има осигурено пространство да говори спокойно, да се почувства признат и така двойката се придвижва напред.

Терапевтът позволява на всеки човек да изрази най-трудните си, съкровени чувства и страхове. Той вижда случващото се в дойката през очите на двете страни, но никога не взема страна. Терапевтът може да задържи и двете страни достатъчно дълго, за да могат да започнат да разбират през какво преминава другият.

По този начин се променя призмата през която всеки вижда партньора си и отношенията се подобряват. Терапевтът носи само една отговорност и това е към самия процес. Вие носите отговорност да си дадете шанс да минете през този процес, в името на това да не се наранявате взаимно и да разберете какво искате както един от друг, така и за себе си.

семейно консултиране

Семейно консултиране и терапия

Системният семеен консултант разглежда семейството като не като прост сбор от индивиди, а като устойчива структура, която има своите специфични правила на взаимодействие и отношения между отделните членове.

Всяко семейство е организъм, който диша и живее по свой собствен, уникален начин и по пътя на развитието му съвсем естествено се появяват неразбирателства, конфликти, блокажи.
Това обаче може да постави на карта емоционалното благополучие и психическото здраве на някого или на всички членове на семейството.

Целта на семейното консултиране и терапия е да партнира на семейството за справяне с блокажите. Това е специализирана, професионална помощ, която не може да бъде заменена от споделянията с близки и приятели.

В сигурна и защитена среда всеки член на семейството може както да изрази своята гледна точка, така и да чуе тази на останалите, като по този начин се откриват нови пътища за развитие на отделната личност или за постигане на по-хармонични и балансирани взаимоотношения.