За Таня

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет/ Българска асоциация по фамилна терапиясистемен семеен и брачен консултант, системен фамилен и брачен психотерапевт по програма, отговаряща стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия и Българската асоциация по фамилна терапия
 • 20 годишен консултативен и терапевтичен опит в работа с индивиди, двойки и семейства в институционална и извънинституционална среда
 • Психотерапевтична работа с методите на системната фамилна парадигма, психодрамата, емоционално фокусираната терапия и ориентираната към краткосрочни решения терапия
 • Професионализъм, опит, конфиденциалност, подкрепа и индивидуален подход, съобразен с особеностите на личността, проблема и ситуацията

Тесен специалист в сферата на:

 • семейно консултиране и психотерапия
 • консултиране и терапия на отношенията в двойката
 • проблематики на тинейджърската и младежката възраст
 • депресия в юношеска и зряла възраст
 • тревожност, тревожни разстройства, панически атаки
 • зависимости и хранителни разстройства

Семинари и квалификации:

 • Българската асоциация по приложна психология – Треньор по социална психология и психология на общуването – 2003г.
 • Българска Асоциация по краткосрочна терапия – Фокусирана към решения краткосрочна терапия – 2007г.
 • Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра” – Психодиагностика на когнитивни процеси, динамично интервю, проективни методики, терапевтични умения – 2007г.
 • Фондация Анимус – Работа с жени и деца, пострадали от насилие – 2008г.
 • Дружество за психологическа оценка, консултиране и обучение – Група за собствен опит с психодрама – 2008/2009г.
 • Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране „Джи Ей – АНТ”/Клинична база на СУ ”Св.Св.Климент Оридски” – Психологични аспекти и терапия на зависимости – 2010г.
 • Държавна психиатрична болница – Суходол – Техники за скриниг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение на наркозависими и алкохолнозависими – 2011г.
 • Фондация „Партньори-България” – Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения – 2011/2012г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Диалог и емоции в терапевтичната система, с водещ Д-р Паоло Бертрандо, MD, PhD – 2015г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Отворен диалог или теоретичен подход към хора, преживяващи криза в психичното здраве и към техните семейства, с водещ проф. Яако Сейкула – 2016г.