За мен

Образование

 • СУ „Св. Климент Охридски“- магистър по социална педагогика
 • Нов Български Университет – системен семеен консултант, обучение по програма „Системно семейно консултиране“
 • Българска асоциация по фамилна терапия – системен фамилен и брачен психотератерапевт по програма, отговаряща стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия, работа под супервизия с индивиди, двойки и семейства

 

Опит

 • Брачен консултант, индивидуален и фамилен психотерапевт на частна практика от 2013 г. и към момента
 • Консултант към Център за превенция и социална адаптация – консултативна и психотерапевтична работа с деца, юноши, възрастни, семейства, работа с групи, тренинги и обучения на професионалисти от помагащите професии, супервизии, интервизии – от 2004 г. и към момента.
 • Училищен психолог от 2002 г. до 2008 г.

 

Тесен специалист в сферата на:

 • семейно консултиране и психотерапия
 • брачно консултиране и психотерапия
 • проблематики на тинейджърската и младежката възраст
 • тревожност, тревожни разстройства, панически атаки
 • зависимости и хранителни разстройства
 • депресии при възрастни и юноши

 

Обучения и квалификации

 • Българската асоциация по приложна психология – Треньор по социална психология и психология на общуването – 2003г.
 • Българска Асоциация по краткосрочна терапия – Фокусирана към решения краткосрочна терапия – 2007г.
 • Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра” – Психодиагностика на когнитивни процеси, динамично интервю, проективни методики, терапевтични умения – 2007г.
 • Фондация Анимус – Работа с жени и деца, пострадали от насилие – 2008г.
 • Дружество за психологическа оценка, консултиране и обучение – Група за собствен опит с психодрама – 2008/2009г.
 • Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране „Джи Ей – АНТ”/Клинична база на СУ ”Св.Св.Климент Оридски” – Психологични аспекти и терапия на зависимости – 2010г.
 • Държавна психиатрична болница – Суходол – Техники за скриниг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение на наркозависими и алкохолнозависими – 2011г.
 • Фондация „Партньори-България” – Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения – 2011/2012г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Диалог и емоции в терапевтичната система, с водещ Д-р Паоло Бертрандо, MD, PhD – 2015г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Отворен диалог или теоретичен подход към хора, преживяващи криза в психичното здраве и към техните семейства, с водещ проф. Яако Сейкула – 2016г.