За Таня

Защото психичното здраве определя нашия живот!

Таня Теохарова – системен фамилен и брачен психотерапевт

Член на Българската асоциация по фамилна терапия 

системен и фамилен психотерапевт
 • Над 20 годишен консултативен и терапевтичен опит в работа с индивиди, двойки и семейства в институционална и извънинституционална среда
 • Психотерапевтична работа с методите на системната фамилна парадигма, психодрамата, емоционално фокусираната терапия
 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет/ Институт по фамилна терапиясистемен семеен и брачен консултант, системен фамилен и брачен психотерапевт по програма, отговаряща на стандартите на Европейската и Българската асоциация по фамилна терапия

Професионализъм, опит, конфиденциалност, подкрепа и индивидуален подход, съобразен с особеностите на личността, взаимоотношенията в двойката или семейството, тежестта на проблема и ситуацията. Умения за изграждане на добра терапевтична връзка с клиентите. Добрата терапевтична връзка дава нов емоционален опит на клиента за сигурна привързаност със значимия друг, а това е пътя за преодоляване на всички травми и повишаване на способността за справяне с трудностите и със стреса.

Моето верую в професионален и личен план е, че взаимоотношенията с най-значимите за нас хора преди и сега, родители, партньори и деца, са тези които ни изграждат като психика, емоционална стабилност и субективно преживяване за щастие. Средата и човек са едно цяло.

Защо да изберете за подкрепа системен психотерапевт? 

Специалист в сферата на:

 • индивидуална системна психотерапия при депресия, панически атаки, тревожни състояния, фобии, поведенчески и хранителни разстройства, наркотични и хазартни зависимости, посттравматичен стрес, психосоматика, репродуктивни проблеми
 • консултиране и терапия на отношенията в двойката от различно естество, изграждане на нов опит в системата
 • семейно консултиране и психотерапия при широк спектър от затруднения и житейски кризи
 • индивидуална и фамилна терапия при детска и юношеска тревожност, емоционални и поведенчески проблематики на детската и тинейджърската възраст
 • обучител, водещ на тренинги и семинари, подкрепа на екипи

Квалификации и семинари:

 • Българската асоциация по приложна психология – Треньор по социална психология и психология на общуването – 2003г.
 • Българска Асоциация по краткосрочна терапия – Фокусирана към решения краткосрочна терапия – 2007г.
 • Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра” – Психодиагностика на когнитивни процеси, динамично интервю, проективни методики, терапевтични умения – 2007г.
 • Фондация Анимус – Работа с жени и деца, пострадали от насилие – 2008г.
 • Дружество за психологическа оценка, консултиране и обучение – Група за собствен опит с психодрама – 2008/2009г.
 • Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране „Джи Ей – АНТ”/Клинична база на СУ ”Св.Св.Климент Оридски” – Психологични аспекти и терапия на зависимости – 2010г.
 • Държавна психиатрична болница – Суходол – Техники за скриниг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение на наркозависими и алкохолнозависими – 2011г.
 • Фондация „Партньори-България” – Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения – 2011/2012г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Диалог и емоции в терапевтичната система, с водещ Д-р Паоло Бертрандо, MD, PhD – 2015г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Отворен диалог или теоретичен подход към хора, преживяващи криза в психичното здраве и към техните семейства, с водещ проф. Яако Сейкула – 2016г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия – Личността на терапевта в терапевтичния процес: преживяванията и вътрешния диалог на терапевта, с водещ проф. Пиер Робер – 2020г.